אנחנו שמחים להעניק לך סרטון טעימה חינם מתוך הקורס הדיגיטלי של קוה שפרן.

ההבטחה שלנו אליך היא שהקורס ישדרג משמעותית את היכולת שלך- להופיע ולהשפיע, לדבר היטב בפני קהל ומצלמה, לשדר ביטחון, לשפר את שפת הגוף, לפתח את יכולות השימוש בקול שלך, לשכנע אנשים, לסחוף קהל ולהשאיר חותם.

סרטון זה הינו מתוך החלק השני של הקורס המוקדש לשפת גוף (החלק הראשון עוסק במיומנויות שכנוע ומסרים מילוליים והחלק השלישי במקרי מבחן והרחבה והעמקה). והסרטון  הספציפי הזה הוא אחד מתוך 7 סרטונים בפרק העוסק במחוות ידיים. יש פרק על קול, על תנועה ומנחי גוף וכו. הסרטון הזה מוקדש למחוות מסוג מסוים ואינו דורש ידע קודם.

איך לומדים את הקורס? כדי להכיר את סביבת הלמידה וצורת ההתקדמות ביכולתך לערוך סיור הכרות עם הממשק וצורת הלמידה בסרטון.